30 november 2023

Nieuwe samenwerking Buurtgezinnen, Home-Start en deBibliotheek IJmond Noord helpt gezinnen nog beter op weg

Foto’s Hans Blomvliet

IJmond – Buurtgezinnen, Home-Start en de Bibliotheek slaan de handen ineen. Vanaf 8
mei 15:00 starten de 3 organisaties een nieuwe samenwerking in de vorm van een maandelijks spreekuur. Met een feestelijke bijeenkomst wordt de samenwerking afgetrapt. De coördinatoren van Buurtgezinnen en Home-Start sluiten vanaf dan aan bij het reeds bestaande Taalspreekuur in de Bibliotheek en staan de inwoners van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee te woord over beide projecten.

Door de samenwerking tussen de Bibliotheek, Home-start en Buurtgezinnen krijgen inwoners een duidelijker beeld over de verschillende soorten ondersteuning aan gezinnen gericht op opvoeden en opgroeien, andere preventieve activiteiten en welke vormen er zijn van taalbegeleiding. Ingeborgh Olij-Frima van Buurtgezinnen: “Tijdens ons spreekuur denken wij met de inwoner mee; welk aanbod past goed bij zijn/haar ‘vraag’ en door wie en waar wordt dit geboden. Blijkt dat de vraag groter is dan het preventieve aanbod, dan zullen wij de inwoner ‘op weg’ helpen met de aanmelding bij het Serviceplein. Omgekeerd kan er ook naar ons verwezen worden. We hebben ervoor gekozen om het spreekuur in de Bibliotheek te houden omdat dit een internationale voorziening is en daarmee bekend bij alle inwoners van de gemeente ongeacht herkomst.”

Piet Burgering, wethouder gemeente Heemskerk: “We zijn als gemeente erg blij met deze samenwerking. Dit zijn stuk voor stuk 3 prachtige organisaties die bijdragen aan het welzijn van gezinnen binnen onze gemeenten. Deze samenwerking zorgt voor een nog betere ondersteuning voor gezinnen die dat nodig hebben. Ik ben verheugd dat deze ondersteuning nu nog laagdrempeliger
wordt aangeboden aan onze inwoners.”

Home-Start
Home-Start is een internationaal project en wordt al 30 jaar in Nederland aangeboden. Op dit moment in meer dan 170 gemeenten. In Beverwijk en Heemskerk wordt dit uitgevoerd door MET Heemskerk. Home-Start koppelt een getrainde vrijwilliger aan een ouder. Vanuit vriendschappelijk, vertrouwd contact biedt een vrijwilliger een steuntje in de rug, helpende hand en een luisterend oor of geeft steun en advies bij de opvoeding. De ondersteuning vindt plaatst bij het gezin thuis, 1 ochtend of 1 middag in de week gedurende een periode van 6 maanden tot één jaar.

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.
Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.


Bibliotheek IJmond-Noord
Bibliotheek IJmond Noord heeft twee vestigingen; locatie Heemskerk en Beverwijk. De Bibliotheek is een van de partners binnen het Taalhuis IJmond. Het Taalhuis is een samenwerking van bibliotheken, (volwassenen)onderwijs, organisaties op het
gebied van welzijn en zorg, Gemeenten, en Stichting Lezen en Schrijven. Samen zorgen zij voor een uitgebreid aanbod op het gebied van taal, rekenen en geld en digitale vaardigheden. Iedereen kan naar het Taalhuis komen. Het Taalhuis heeft activiteiten op veel verschillende plekken, op school, maar ook in buurtcentra en bibliotheken.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen