3 december 2023

Gouden dichtregel zet aan tot voorjaarstentoonstelling

Negen kunstenaars bejubelen de lente

Beverwijk – ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Deze regel van het gedicht Mei is misschien wel de beroemdste uit de Nederlandse poëzie. Nota bene hier in de buurt geschreven. Dat blijkt tenminste uit een brief van de jonge dichter Herman Gorter aan zijn verloofde Wies. Vanaf zijn logeeradres op villa Beeckzangh, pal naast park Scheijbeeck, meldde hij haar dat hij op Beeckzangh ‘het heele begin schreef van Mei’. Voor expositieclub KEK genoeg reden om de voorjaarstentoonstelling aan deze Mei te wijden. Negen kunstenaars, dichters en muzikanten uit deze regio zetten de gouden regels van Gorter in een nieuw licht. 

De deelnemende kunstenaars kregen behalve een hartelijke uitnodiging een duidelijke opdracht mee: laaf je aan het gedicht Mei – of aan het ultieme voorjaarsgevoel – en creëer iets in de geest van Gorter. Lijkt makkelijk, is het niet. Want hoe verbeeld je die overbekende dichtregels die te pas en te onpas worden geciteerd? Een gedicht dat 4.381 regels beslaat (!). Hoe maak je iets ‘in de geest van Gorter’? Laat dat maar over aan: dichter Mattijs Reinen, schilders Ro BackerJoke KonijnPiet de RidderGerard StrikRob van der Schoor, installatiekunstenaar Balta en muzikant Serge Héman en violist/beeldhouwer Sjanneke van Herpen. Het werk dat zij voor deze tentoonstelling indienden, is al even divers als hun herkomst. Zo is het lentegevoel van Ro Backer’s schilderijen, geboren en getogen in Suriname, fel en uitbundig. En terwijl het kalfje van beeldhouwer Sjanneke van Herpen uit Wijk aan Zee met zijn eerste wankele pootjes het vroege frisse voorjaar verbeeldt, betrapt Rob van der Schoor, Beverwijker van geboorte, de lente op het moment dat zij overgaat in de volle zomer. Het leverde hoe dan ook een mooie mix aan lentejubels op. 

Zaterdag 6 mei om 16 uur is de aftrap van De Mei van Gorter. Dan is iedereen welkom om te komen luisteren naar het lentelied van de muzikanten Serge Héman en Sjanneke van Herpen en de voordracht van Stadsdichter Mattijs Reinen. Trap de lente op zijn staart en kom langs! De Mei van Gorter – 2 mei t/m 11 juni, in de bovenzaal bij het Kennemer Theater. Zie ook: www.kekbeverwijk.nl

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen