1 december 2023

Onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam weer van start

IJmond – Vanaf 24 april wordt het regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA) verstuurd aan 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zij ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Eind 2023 verwachten we de eerste resultaten.

Uniek aan het onderzoek is dat 29 gemeenten mee doen met woningcorporaties, zo ook Woningbedrijf Velsen. Met de uitkomsten van het onderzoek komt er inzicht over hoe mensen nu wonen, willen wonen en in de beleving die bewoners hebben van hun woning en hun buurt. Het onderzoek biedt meteen een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid de komende jaren verder vorm te gaan geven.

Werkwijze

De vorm van het onderzoek is een enquête en de huishoudens zijn willekeurig geselecteerd in het onderzoeksgebied. Bewoners in de gemeente Velsen ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief met daarin een link naar de online vragenlijst (+ persoonlijke QR-code). Bij de brief wordt ook een schriftelijke versie van de vragenlijst met antwoordenvelop meegestuurd. Deelnemen kan tot 1 juli 2023. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam (O&S) voert het onderzoek uit. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt.

Verloting

Onder alle deelnemers aan het onderzoek worden in totaal 10 prijzen verloot. De winnaars mogen kiezen tussen een iPad of een cadeaukaart t.w.v. 400 euro. Om mee te kunnen doen aan de verloting moeten respondenten een e-mailadres achterlaten of een telefoonnummer (als ze geen e-mailadres hebben). Deze gegevens staan los van de gegeven antwoorden in de vragenlijst en worden alleen gebruikt om contact op te nemen met de winnaars. De verloting vindt plaats in de zomer, na afloop van het onderzoek.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen