3 december 2023

Windschermen bij Tata Steel

IJmond – Dit jaar nog verschijnen de belangrijke delen van het windscherm bij Tata Steel.

Dit windscherm is een belangrijke maatregel om het verwaaien van stof naar de omgeving verder te verminderen. Verschillende specialisten, waaronder ecologen, hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een scherm te bouwen, zonder dat dit nadelige effecten heeft op de flora en fauna. Zoals bijvoorbeeld op vleermuizen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp. De komende tijd zullen wij een aangepast plan van aanpak afstemmen met de bevoegde instanties en het vergunningentraject opnieuw starten. Wij zetten alles op alles om het windscherm zo snel mogelijk te realiseren. De planning is het volledige scherm in de eerste helft van 2024 af te ronden.   

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen