1 oktober 2023

Gemeenteraad Uitgeest stemt in met plan voor aanleg dorpspark

Uitgeest – Op 30 maart heeft de gemeenteraad van Uitgeest ingestemd met een plan voor de aanleg van een dorpspark tussen de Castricummerweg en de Populierenlaan.

Het plan voldoet aan zes voorwaarden die zijn vastgesteld op basis van het Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026 en feedback van inwoners. Gesteld is onder andere dat het park een open en groen karakter moet krijgen en multifunctioneel wordt ingericht. Er is ruimte voor sport, bewegen, ontmoeten en een landijsbaan van circa 250m (inclusief binnenterrein). Ook zal er ruimte komen voor evenementen, zoals de attractiekermis.
René Oud, de wethouder van het project, is blij met de ontwikkeling van het dorpspark. De
wethouder is vooral trots op het feit dat de gemeente de inwoners betrekt bij het ontwerp,
zodat inwoners kunnen samenwerken aan een park dat ‘van ons allemaal’ is.


Werkgroep

Om het ontwerp vorm te geven wordt een werkgroep opgericht met onder andere een
vertegenwoordiging vanuit de ijsclub, welzijnsorganisaties, het onderwijs en jongeren. Direct omwonenden en de buursportcoach worden ook betrokken. Er kunnen ook maximaal vijf inwoners meedoen. Als Uitgeesters willen meedenken, kunnen zij zich voor 10 april
aanmelden via info@uitgeest.nl. Indien er meer dan vijf aanmeldingen zijn, wordt er geloot.


Definitief ontwerp
Onder begeleiding van een landschapsarchitect zal er met de werkgroep toegewerkt worden naar een definitief ontwerp voor het park. Bij aanvang wordt er gestart met het gebied zonder invulling, dus zonder schetsontwerp. Het college zal uiteindelijk een besluit nemen over het definitieve ontwerp.


Informatie
Voor meer informatie over het dorpspark (waaronder de gestelde voorwaarden) neem een kijkje op de website www.uitgeest.nl onder Plannen en Projecten.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen