3 december 2023

Tolhek Oost als mogelijke locatie voor 50 flexwoningen

Heemskerk – Tijdens een inloopbijeenkomst op 22 maart legde gemeente Heemskerk 5 mogelijke locaties voor flexwoningen voor aan haar inwoners.

Op basis van de reacties van inwoners en de unanieme voorkeur van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Klimaat heeft het college op 28 maart besloten Tolhek Oost als locatie voor de realisatie van 50 flexwoningen voor te leggen aan de gemeenteraad.
Voor veel mensen is het moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het college zet daarom, naast reguliere woningbouw, in op snel te realiseren flexibele en tijdelijke woningen.

Woningcorporatie
Woonopmaat wil binnen een jaar 50 flexwoningen plaatsen in Heemskerk. De gemeente ondersteunt Woonopmaat hierbij en heeft afgelopen maanden gezocht naar geschikte locaties. Op basis van verschillende criteria kwamen 5 geschikte locaties naar voren: Tolhek Noord, Tolhek Oost, Linthorst Homanstraat, Potgieterstraat en Ardennenlaan. Deze locaties hebben we tijdens de inloopbijeenkomst voorgelegd aan de inwoners van Heemskerk.


Aandachtspunten
Tijdens de inloopbijeenkomst waren zo’n 250 mensen aanwezig. Het bleek dat de meeste
omwonenden liever geen flexwoningen willen in bestaande buurten. Tolhek Oost kwam als de meest geschikte locatie uit de bus. Mede op basis van de reacties van de inwoners heeft het college besloten Tolhek Oost als enige geschikte locatie voor te stellen aan de gemeenteraad.


Begin 2024
Volgens planning wordt het raadsvoorstel op 6 april behandeld in de Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 20 april een besluit over dit voorstel. Nadat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen, starten we een nieuw participatieproces op met de direct omwonenden. Hierbij geven we onder andere aandacht aan verkeersontsluiting en sociale cohesie. Deze punten zijn meegegeven door inwoners en de commissie. De realisatie van de tijdelijke woningen is in handen van Woonopmaat. De woningcorporatie werkt hierbij nauw samen met de gemeente. Het is de bedoeling dat de woningen begin 2024 gereed zijn.

Tolhek Oost – Hans Blomvliet
GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen