1 december 2023

In IJmond meer PAK en metalen in neergedaald stof dan in andere delen Nederland

Velsen – Het RIVM heeft in het najaar van 2022 voor de derde keer gemeten
hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in
stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen.

De resultaten uit de meting in 2022 gedaan in het najaar van 2022 in
verschillende dorpen rond het terrein van Tata Steel bevestigen de bevindingen van de twee eerdere onderzoeken: in de IJmond zitten grotere hoeveelheden PAK en metalen
in neergedaald stof dan op andere plekken in Nederland. Vooral in Wijk aan
Zee is dit het geval. Deze hoeveelheden PAK en metalen zijn zeer ongewenst voor de gezondheid van kinderen.

Daling neergedaald ijzer

Uit het onderzoek in 2022 komt wel naar voren dat de hoeveelheid neergedaald ijzer in het hele gebied gedaald is sinds het eerste onderzoek in 2020. Dit zou erop kunnen wijzen dat er minder ijzer wordt uitgestoten. Voor een over groot deel van andere metalen en PAK kan op basis van het onderzoek van het RIVM niet worden bepaald of de uitstoot vanaf het Tata
Steel-terrein hoger of lager is dan ten tijden van het onderzoek in 2020.

Te klein verschil

De verschillen die zijn gevonden, waren te klein om van een structurele verandering te kunnen spreken. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, moeten de metingen nog enkele jaren achter elkaar worden herhaald. Het RIVM adviseerde na het eerste onderzoek om dat te doen.

Eigen onderzoek Tata Steel

In een reactie laat Tata Steel weten dat zij zelf ook onderzoek hebben gedaan naar de uitstoot van PAK, zware metalen en stof en dit onderzoek hebben laten controleren door derden. Hier uit komt een hele andere uitkomst naar voren dan dat het geval is bij de metingen van het RIVM.

” Derden zien dat de PAK’s-uitstoot inmiddels is gehalveerd. Tegelijkertijd zitten er nog belangrijke maatregelen nog in de pijplijn. Zo bouwen we sinds september een gigantische installatie die de uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek moet verminderen. Naar verwachting nemen we deze installatie dit jaar in bedrijf. Ook willen we dit jaar extra afzuiginstallaties bij de Hoogovens en Staalfabriek installeren; de eerste bij de Hoogovens is inmiddels in gebruik genomen. Hiermee verwachten we de uitstoot van lood (vanaf het gehele terrein) met circa 70% te verminderen. Verder bouwen we, zodra we de benodigde vergunningen hebben, een circa 18 meter hoog windscherm bij de grondstofopslagen, dat het verwaaien van stof moet verminderen. Bovendien zal de DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek de totale uitstoot van stikstofoxiden van het gehele bedrijf met ongeveer 30% verminderen. De planning is deze installatie in 2025 in bedrijf te nemen,” aldus Tata Steel.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen