1 december 2023

Uitkomst vragenlijst flexwoning in gemeente Velsen

Velsen – de gemeente Velsen wilt op de korte termijn woningen toevoegen die
bedoeld zijn voor doelgroepen die het extra moeilijk hebben om aan een woning te komen.
Het is de bedoeling dat 30% van de flexwoningen beschikbaar worden voor statushouders of Oekraïense vluchtelingen, het overige deel is bestemd voor jongeren en urgentiezoekers.

” In de kernen Driehuis en IJmuiden zetten we de locaties sportpark Waterloo en Groot Helmduin in. In Santpoort-Noord spraken we in eerste instantie alleen over de locatie Valckenhoeflaan. Na de eerste participatieronde kwam daar ook de mogelijkheid van de Paramaribostraat bij. Dit is ook een goede optie, daarom hebben we voor de beide mogelijke locaties in Santpoort-Noord een vragenlijst uitgezet. Hiermee peilden we meningen over de voorkeur voor één van de twee locaties of voor de voorkeur van flexwoningen op beide plekken.

Belangrijk in dit traject is goede participatie. Hierbij gaat het niet over het al dan niet realiseren van de flexwoningen, maar over hoe we het zo passend mogelijk kunnen realiseren, rekening houdend met wensen van omwonenden,” is te lezen uit persstukken van de gemeente Velsen.

Inwoners, bedrijven en organisaties
In de vragenlijst zijn 5857 inwoners en 229 bedrijven en organisaties van Santpoort-Noord gevraagd naar de voorkeur voor één van de twee locaties of voor de voorkeur van flexwoningen op beide plekken. Ook heeft de gemeente Velsen hun inwoners geraadpleegd om een advies te geven over dit onderwerp.

Reacties

De reacties hierop waren in totaal 29% en nabij de locaties was deze zelfs 34%, wat een duidelijk beeld schept over de mening van inwoners, bedrijven en organisaties. Uit de uitkomsten is ook op te maken dat er geen absolute meerderheid is voor één van de locatie-opties. 33% kiest voor de locatie Valckenhoeflaan, 41% kiest voor de Paramaribostraat en 26% heeft voorkeur voor het verdelen van flexwoningen over beide locaties.

Bewoners rondom beide locaties hebben een tegenovergestelde voorkeur: mensen die rond de Valckenhoeflaan wonen willen de woningen rondom de Paramaribostraat (66%) en andersom (75%). De tegengestelde voorkeur hangt samen met zorgen van inwoners als flexwoningen in hun buurt zouden komen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen