12 april 2024

Uitgeest: woondeal getekend na toezegging ministerie van Binnenlandse Zaken

Uitgeest – De afgelopen weken heeft de gemeente Uitgeest intensief gesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring van het ministerie om mee te werken aan het vinden van oplossingen voor het kunnen realiseren van woningbouw in Uitgeest. Onder deze gewijzigde omstandigheden tekent wethouder Jan Schouten vandaag de woondeal.

Voor de gemeente Uitgeest is de woondeal geen symbolische overeenkomst. De regionale opgave om 30% sociale huur te realiseren, moet ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. De huidige ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente zijn dusdanig beperkt, dat het college besloot om niet te tekenen.

Oplossingen vinden

Na overleg ligt er de volgende toezegging van Binnenlandse Zaken: “Gemeente Uitgeest, Provincie Noord-Holland en het Rijk brengen gezamenlijk en met medewerking van het Expertteam woningbouw van het Rijk de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw in Uitgeest in beeld, met als doel oplossingen te vinden voor het kunnen realiseren van de woningbouw in Uitgeest.

Realiseren

Om de woningbouwopgave te realiseren kunnen ook buitenstedelijke locaties in beeld worden gebracht. Bij deze locaties wordt door de genoemde partijen een afweging gemaakt op basis van de ruimtelijke regelgeving en criteria en de bijdrage aan de betaalbaarheidsdoelen en leefbaarheid van de gemeente.” Wethouder Jan Schouten van Uitgeest: “Wij zagen en zien de enorme noodzaak om Nederland te voorzien van voldoende woningen en waarderen de inzet van deze minister op dit vlak. Juist vanwege die noodzaak mag de woondeal geen wassen neus zijn. Om het waar te kunnen maken heeft Uitgeest mogelijkheden nodig. Vliegverkeer en snelwegen zijn landelijk van belang, maar beperken onze handelingsruimte om te bouwen. Nog los van de geluidsoverlast door de toenemende mobiliteit. Dat het ministerie zich nu met ons inzet om mogelijkheden te realiseren biedt voldoende perspectief om onze handtekening alsnog te zetten.”

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen