3 december 2023

Inloopbijeenkomst over mogelijke locaties tijdelijke woningen

Heemskerk – De gemeente Heemskerk organiseert op 22 maart van 18.00 tot 19.45 uur een inloopbijeenkomst over de mogelijke locaties voor het plaatsen van 50 flexwoningen van Woonopmaat.

Na een analyse van kansen en aandachtspunten van diverse locaties in Heemskerk is een voorselectie gemaakt van 5 geschikte locaties. Wethouder Ani Zalinyan: “We vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over deze voorselectie. Op basis hiervan legt het college een aantal scenario’s met één of meerdere locaties voor aan de raad.”

Lastig vinden van woning

Voor veel mensen is het heel moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het college zet daarom, naast reguliere woningbouw, in op snel te realiseren flexibele en tijdelijke woningen. Woningcorporatie Woonopmaat wil binnen een jaar 50 flexwoningen plaatsen in Heemskerk. De gemeente ondersteunt Woonopmaat hierbij door locaties beschikbaar te stellen.

Afgelopen maanden is gezocht naar locaties, die geschikt zijn voor het plaatsen van de flexwoningen. De gemeente heeft samen met Woonopmaat voor de keuze van de locaties gekeken naar vragen, zoals: zijn er scholen en winkels in de buurt? Is er voldoende parkeergelegenheid en ruimte om te recreëren? Staan de flexwoningen op deze locatie
geen toekomstige ontwikkelingen in de weg? Op basis van deze criteria kwamen 5 geschikte locaties naar voren: Tolhek Noord, Tolhek Oost, Linthorst Homanstraat, Potgieterstraat en Ardennenlaan.


Woningzoekenden
Het grootste deel van de flexwoningen is bedoeld voor woningzoekende Heemskerkers. De overige woningen zijn bestemd voor statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. De woningen zijn kwalitatief goed en duurzaam en passen in de omgeving. De woningen blijven in principe 10 jaar staan. Deze periode kan worden verlengd met 5 jaar.


Inloopbijeenkomst 22 maart
De inloopbijeenkomst vindt plaats op 22 maart van 18.00 tot 19.45 uur in de Vrijburcht, Vrijburchtlaan 2. We lichten dan het proces toe en kijken samen met de bewoners naar de geselecteerde locaties. Tijdens de bijeenkomst horen we graag de wensen, zorgen en ideeën van de inwoners.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen