3 december 2023

Kankerverwekkend chroom-6 niet aangetroffen in Aagtenpark Beverwijk

Beverwijk – In het Aagtenpark in Beverwijk de gevaarlijke stof chroom-6 niet aangetroffen. Wel blijkt een van de vier testbuisjes spoorloos te zijn verdwenen.

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld (Nederlandse Arbeidsinspectie.)

Afbeelding: Hans Blomvliet
Afbeelding: Hans Blomvliet
GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen