24 februari 2024

Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordeningen Noord-Holland

IJmond – In de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022) is benoemd in welke gebieden welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden.

In enkele van deze zogeheten werkingsgebieden worden de grenzen gewijzigd. Deze aanpassingen worden ter inzage gelegd, iedereen kan erop reageren. In een aantal werkingsgebieden, zoals Bijzonder Provinciaal Landschap, Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Provinciale wegen, wil de provincie de grenzen aanpassen. Het gaat om verschillende soorten wijzigingen: van aanpassingen van de grenzen daar waar die niet overeenkomen met de werkelijke situatie, tot wijzigingen die zijn verzocht door provinciale partners of nodig voor optimalisatie van het Natuurnetwerk, bijvoorbeeld op Texel. De werkingsgebieden staan op de digitale kaart van de provincie aangegeven. Ook wil de provincie enkele bijlagen van de Omgevingsverordeningen wijzigen, zoals beschrijvingen van belangrijke natuurwaarde van het NNN. Het gaat om in totaal 106 wijzigingen in de werkingsgebieden en 4 wijzigingen in de bijlagen.

Reageren op de voorgestelde wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen in de grenzen van de werkingsgebieden en in de bijlagen van de OV NH liggen van woensdag 1 maart 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023 ter inzage. Iedereen die dat wil kan in deze periode op het ontwerp reageren. De ontvangen reacties worden verwerkt en, waar van toepassing, meegenomen in het definitieve besluit. Naar verwachting treden de wijzigingen medio juli 2023 in werking.

Werkingsgebieden periodiek gewijzigd

Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied aan te passen. De provincie verwerkt deze aanpassingen twee keer per jaar, in juli en januari.

Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/omgevingsverordening

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen