12 april 2024

Gemeente Uitgeest neemt besluit over rotonde Geesterweg

Uitgeest – De Geesterweg is een drukke weg waarover dagelijks veel verkeer gaat. De verbetering van de verkeersveiligheid heeft dan ook de aandacht van de gemeente.

De raad heeft in zijn vergadering van 16 februari ingestemd met de aanleg van een
rotonde ter hoogte van de Castricummerweg, aangezien die de hoogste prioriteit
heeft. Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van, in eerste instantie, twee rotondes op de Geesterweg ter hoogte van het centrumgebied (Castricummerweg – Melis Stokelaan en Populierenlaan).

Begroting

Sinds de begroting voor de aanleg van beide rotondes is opgesteld en goedgekeurd door de raad, zijn de aanlegkosten echter fors gestegen waardoor dit project niet meer binnen het gestelde budget kan worden gerealiseerd. In de gemeenteraadsvergadering van 16 februari heeft de raad dan ook besloten om de aanleg van de rotonde met de hoogste verkeersveiligheidsprioriteit, die bij de Castricummerweg, als eerste te realiseren in 2023.

Onderzoek

Nog dit jaar zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden voor de verbetering van
de verkeersveiligheid van de gehele Geesterweg. De kruisingen met de Populierenlaan en
de Prinses Beatrixlaan worden hierin meegenomen.


Meer informatie over dit traject volgt later, via de nieuwsbrief over de centrumplannen en de social mediakanalen van de gemeente Uitgeest. Ook op de website is informatie te vinden over de rotonde: https://www.uitgeest.nl/plannen-en projecten/centrumplannen/rotondes-geesterweg.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen