12 april 2024

Duitse vliegtuigvleugel (WOII) gaat naar museum Wijk aan Zee

Wijk aan Zee – Bij het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven voor de kust van IJmuiden, is een vleugel van een éénmotorig Duits jachtvliegtuig (Focke Wulf 190 A-4) gevonden. Dit onderzoek wordt door TenneT uitgevoerd op het tracé van de zeekabels voor het offshore windpark Hollandse Kust (west Beta). De vondst zal binnenkort in bruikleen worden gegeven aan het Bunkermuseum in Wijk aan Zee.

Het object in de zeebodem werd al opgemerkt tijdens het vooronderzoek op het kabeltracé voor de aansluiting van het windpark Hollandse Kust (west Beta). Omdat deze een gevaar kunnen zijn tijdens de aanleg van de kabels, moeten ze worden opgeruimd of zal de kabel iets moeten worden omgeleid. “Met een magnetometer zijn binnen een baan van ruim 1.200 meter breed veel ijzerhoudende objecten in de bodem gelokaliseerd”, zo laat Seger van den Brenk als maritiem archeoloog weten. 

Archeologische vondsten

Namens Periplus Archeomare zorgt Van den Brenk voor TenneT dat de archeologische vondsten tijdens het onderzoek op zee (zowel boven als onder water) op de juiste manier worden beschreven en indien nodig geconserveerd worden. Zo werden tijdens het onderzoek voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) voor de kust van Wijk aan Zee en Heemskerk al verschillende vondsten gedaan, waaronder ook explosieven. 

Twee meter diepte

Nu ook de targets uit het vooronderzoek voor de kust van IJmuiden nader worden onderzocht, stuitte het team eind vorig jaar op de vleugel met daarin een deel van het landingsgestel. “Op 4 december werden we gebeld door het team met de boodschap dat ze op twee meter onder de zeebodem een object hadden gevonden dat niet met een onbemande onderwaterrobot (ROV) kon worden beoordeeld. Nader onderzoek wees uit dat het om een onderdeel van een vliegtuig ging. Vervolgens is de vondst gemeld bij de Bergingsdienst van de Luchtmacht en Rijkswaterstaat.” 

Bunkermuseum

Aangezien de resten net buiten de gemeentegrens van Velsen liggen en het lastig werken is in de brandingszone, is besloten dat deze locatie zorgvuldig in kaart wordt gebracht en dat TenneT er met de kabels omheen gaat. Met toestemming van de staat, die officieel eigenaar is van het wrakdeel, mag TenneT binnenkort de vleugel met een overeenkomst in bruikleen geven aan het Bunkermuseum in Wijk aan Zee. Ook eerdere vondsten uit het oorlogsverleden aan de kust zijn door TenneT op deze wijze toebedeeld aan lokale musea en partijen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen