24 februari 2024

Veiligheidscontrole in tuindersgebied Heemskerk


Heemskerk – Op dinsdag 31 januari 2023 hebben gemeente Heemskerk, Omgevingsdienst IJmond, politie en Liander samen een veiligheidscontrole gehouden op de Zuiderwentweg en de Cieweg in Heemskerk.

”We hebben tientallen panden gecontroleerd. Waar nodig hebben we
eigenaren en gebruikers gewezen op milieu- of bouwovertredingen en hebben we hen
gevraagd dit op te lossen. Zo zijn er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen aangetroffen die niet juist opgeborgen waren, en zijn er onregelmatigheden bij elektriciteitsmeters geconstateerd,” meldt de gemeente Heemskerk.

Milieu- en bouwovertredingen
”Er zijn milieu- en bouwovertredingen geconstateerd waarop actie ondernomen wordt. Eigenaren en gebruikers krijgen een waarschuwing en als het nodig is wordt er opnieuw gecontroleerd. Alle gebruikers en eigenaren die we hebben bereikt hebben hun medewerking verleend bij de controle,” laat de gemeente weten in een persbericht.


Opzet controles
Tijdens de integrale veiligheidscontroles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Zo wordt er onder meer gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. Ook zijn er panden onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, milieudelicten of drugsdelicten. Eigenaren konden ook vragen stellen over wet- en regelgeving. Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven, namelijk dat zij ondermijnende activiteiten niet tolereren. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk dat zij merken dat de gemeente hierop een proactieve houding heeft.

Integrale aanpak
De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van eigenaren en gebruikers om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Ondermijning overstijgt de gemeentegrens en vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen werken samen met Noord-Holland Samen Veilig voor een effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook wordt het tuindersgebied hierdoor veiliger. In 2022 werd eerder in hetzelfde gebied ook een controle uitgevoerd. De gemeente streeft ernaar om in 2023 nog een aantal van deze gezamenlijke controles te houden.

Meld uw vermoeden van illegale activiteiten

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van bijvoorbeeld fraude of illegale
bewoning. Bel daarvoor naar 14 0251.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen