12 april 2024

Inwonersraadpleging voor toekomst landelijk gebied

IJmondDe provincie Noord-Holland wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om de toekomst van het landelijk gebied.

In april start daarom een online inwonersraadpleging, waarbij inwoners keuzes worden voorgelegd over het landelijk gebied. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het uitwerken van het gebiedsprogramma van de provincie, waar ook de stikstofplannen onder vallen (Provinciaal Programma Landelijk Gebied). Alle inwoners kunnen aan de raadpleging deelnemen.

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is het Noord-Hollandse gebiedsprogramma waarin de natuur-, water- en klimaatdoelen worden beschreven In Noord-Holland wordt al meerdere jaren gewerkt aan het versterken van de natuur en het verminderen van de stikstofuitstoot in de verschillende gebiedsprocessen. In deze gebiedsprocessen werken de verschillende grondeigenaren, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties en inwoners nauw samen. Vanuit het Rijk komen er doelstellingen met betrekking tot CO2-uitstoot en de bodem en waterkwaliteit bij. De concrete doelstellingen zijn nog niet allemaal bekend. Wel is duidelijk dat de maatregelen uiteindelijk vooral in de gebieden worden bedacht en uitgevoerd. 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof): “We willen dat iedereen kan bijdragen aan hoe ons landelijk gebied er in de toekomst uit kan zien- inwoners, ondernemers en boeren. De opgaven in het landelijk gebied zijn van ons allemaal. We zijn al jaren in gesprek met betrokkenen in de gebieden. Ik ben positief over de gesprekken die vandaag tijdens de conferentie plaats hebben gevonden. Er volgen nog meer gesprekken, en ook de uitkomsten van de inwonersraadpleging spelen een belangrijke rol.”

Tijdens de conferentie ‘Samen op koers naar het landelijk gebied’ gaf de provincie op 2 februari een eerste aftrap voor de gezamenlijke ontwikkeling van de gebiedsplannen, die op 1 juli 2023 gereed moeten zijn. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen, waaronder waterschappen, gemeenten, natuur- en recreatie-organisaties en agrarische organisaties, gingen met elkaar in gesprek over de opgaven in het landelijk gebied. Naast deze conferentie voert de provincie continue gesprekken met betrokken partijen, ondernemers en inwoners. Onder andere in de lopende gebiedsprocessen.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: “Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben allemaal veel kennis van de omgeving waarin ze wonen en werken. Die kennis en ervaring helpt ons enorm bij het maken van plannen. De inwonersraadpleging die we nu gaan doen is daarom hele belangrijke stap.” 

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen